Opvoedhandreiking media 0-5 jaar

Waarom hebben tablets, smartphones en computers zo’n aantrekkingskracht op (jonge) kinderen? Onder welke voorwaarden kan het gebruik van digitale media mooie effecten hebben op de ontwikkeling van en het contact met jonge kinderen? Hoe voorkom je dat ze als zoethouder worden gebruikt en misschien wel een belangrijkere opvoeder dan jijzelf worden? Vragen te over als het gaat over mediagebruik en…

Opvoedhandreiking media 5-9 jaar

Iedereen in de klas speelt Tanki Online, dus Rick wil dat ook. En Sarah kijkt ineens naar Youtube-filmpjes van Buurman en Buurman, want die kijkt buurmeisje Lara ook. Zodra kleuters uitgroeien tot echte schoolkinderen, zijn er steeds meer invloeden van buitenaf merkbaar in het gedrag van kinderen. Het loslaten van kinderen is eigenlijk heel in het klein al begonnen en…

Opvoedhandreiking media 9-12 jaar

In deze handreiking worden praktische tips over mediaopvoeding gegeven, bezien vanuit de specifieke ontwikkeling die schoolkinderen doormaken. Daarnaast benadrukt de handreiking het belang om vanaf jonge leeftijd in de opvoeding in alles te werken aan het meegeven van een christelijke levenshouding aan onze kinderen. Want deze levenshouding is bepalend voor de manier waarop het kind (later) zal handelen en nieuwe…

Opvoedhandreiking media 11-16 jaar

Jongeren en media; een combinatie waar niet iedere opvoeder gelukkig van wordt. Op een wat cynische toon wordt er over ‘screenagers’ gepraat i.p.v. ‘teenagers’.Is het echt zo dat jongeren vergroeid zijn met hun scherm? Wat trekt hen? Waarom boeit de online omgeving zo? Hoe past dit in hun ontwikkeling en op welke manier kunnen opvoeders hieraan richting geven? De tienerleeftijd,…