BewustGezin

BewustGezin wil door het delen van kennis en informatie de bewustwording vergroten

van de gevolgen van intensief mediagebruik, met name het huidig smartphonegebruik, door kinderen en jongeren.