Stuurgroep ToegerustGezin

Op deze pagina treft u een overzicht van de stuurgroep van Toegerust Gezin.
Contact opnemen? Stuur ons dan een berichtje via het contactformulier op onze contactpagina.

Raad van advies:

dhr. S. de Bruijn
dhr. P.J. Kleinjan
ds. H.J. van Marle
ds. A.S. Middelkoop
dhr. L. van der Tang

Missie ToegerustGezin:

ToegerustGezin biedt een praktische handreiking voor bewust en verantwoord mediagebruik. Bij opvoeders is er sprake van handelingsverlegenheid en ook onbekendheid met de toepassingen van digitale media. Opvoeders hebben baat bij concrete informatie over de ontwikkelingen van digitale media in het algemeen en hoe zij kinderen/jongeren met mediagebruik kunnen helpen en begeleiden vanuit Bijbels perspectief.

Het platform en de activiteiten moeten ervoor zorgen dat opvoeders zich gesteund weten in het maken van een eigen authentieke keuze. Ook stimuleren wij opvoeders om een goed voorbeeld te zijn. In onze tijd ligt er een groot accent op de beeldcultuur, het is echter goed dat de(W)woordcultuur een grotere plaats krijgt. Om dit te realiseren is de verbinding tussen gezin-kerk-school belangrijk en stimuleren wij de primaire verantwoordelijkheid van het gezin.