Privacyverklaring

Op deze pagina geven we inzicht in hoe de website ToegerustGezin.nu omgaat met persoonsgegevens. Hieraan ten grondslag liggen de AVG / GDPR en de wens om transparant te zijn naar onze bezoekers. 

ToegerustGezin.nu verwerkt uitsluitend persoonsgegevens met inachtneming van de geldende privacywetgeving. Ook verwerken we nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor onze missie en doelstelling:

“Met de Bijbel als kompas stimuleren wij bewust en verantwoord mediagebruik”

Contactformulier
Indien u op deze website een vraag, klacht of feedback instuurt via het contactformulier, worden uw naam en e-mailadres door ons verwerkt. Door gebruik van het contactformulier gaat u hiermee akkoord.
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om terugkoppeling op uw contactverzoek te geven.
Voor inzage, rectificatie en/of het wissen van uw gegevens, kunt u contact opnemen via info@ToegerustGezin.nu

Doorgeven van informatie aan derden
Wij verwerken contactgegevens met als doel om hen te informeren over onze activiteiten en hen hierbij te betrekken conform de missie en doelstelling van eenhandreikingvoorhetgezin.nl. Vanuit diezelfde missie en doelstelling stellen wij indien wenselijk gegevens beschikbaar aan derden om zo samenwerkingsverbanden aan te gaan en kennis te delen in relatie tot mediawijsheid.

Voor inzage, rectificatie en/of het wissen van uw gegevens, kunt u contact opnemen via info@ToegerustGezin.nu. Gegevens worden binnen 10 werkdagen uit onze administratie verwijderd.

Beveiliging
ToegerustGezin.nu draagt zorg voor een beveiligde verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in de geldende privacywetgeving. Dit doen we door uitsluitend samen te werken met partijen die voldoen aan de veiligheidseisen.

Klachten en vragen
Met klachten, opmerkingen of bij signalering van content of reacties die inbreuk maken op deze privacyverklaring, kunt u mailen naar info@ToegerustGezin.nu.
U ontvangt binnen 10 werkdagen een reactie van ons en/of informatie over de te volgen procedure.

December 2020