Elk gezin en kind is anders, welke keuze maakt u?

Het verantwoord omgaan met mediagebruik begint met het maken van keuzes.
Door keuzes te maken ontstaat er een gesprek, door regels te stellen ontstaat er ruimte,
door de waarde achter de norm uit te leggen ontstaat er (hopelijk) begrip.
In de opdracht vanuit Gods Woord, Efeze 5 vers 15:
Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.

Stappenplan als ‘onderlegger’

 • Geeft overzicht in mogelijkheden
 • Informeert over de ‘voorwaarden’
 • Stimuleert een duidelijke keuze

Geen mobiel tot bepaalde leeftijd

 • Meer rust in het gezin
 • Beter voor sociale ontwikkeling
 • Beter voor geestelijke ontwikkeling

Samen een gezinsmobiel

 • Wel toegang, maar beperkt
 • Maximaal toezicht
 • Geleidelijk mediawijs

Een mobiel onder toezicht

 • Gelimiteerd toegang
 • Bewust gebruik
 • Inzichten voor gesprek

Goed voorbeeld doet volgen

 • Zichtbare grenzen stellen
 • Nu bewust, later profijt
 • Voorleven is opvoeden