Toezicht houden

Het verantwoord omgaan met mediagebruik begint met het maken van keuzes.
Elke ouder wil het liefst toezicht houden en grenzen stellen voor zijn of haar kind.
Er zijn verschillende mogelijkheden om dit in te richten.
Beseft u dat het geweten van uw kind het belangrijkste filter moet zijn?
David is als voorbeeld gesteld, zoals geschreven staat in 1 Samuël 18: 14:
En David gedroeg zich voorzichtiglijk op al zijn wegen; en de HEERE was met hem.

Er zijn verschillende mogelijkheden om toezicht in te stellen.
De meest bekende systemen als Microsoft, Apple en Android hebben hier goede mogelijkheden voor.
Deze gratis mogelijkheden beperken zich in grote lijnen wel op hun eigen systeem.
Er zijn ook betaalde oplossingen om vanuit één programma alle merken te beheren.