Memoriseerkalender

De memoriseerkalender is een hulpmiddel om gestructureerd Bijbelteksten uit het hoofd te leren. De memoriseerkalender bestaat uit 120 Bijbelteksten. Hierin zijn opgenomen de teksten die in Namen en Feiten en Kort begrip staan en enkele andere teksten. Een fysiek product draagt bij aan het inscherpen van Gods Woord wat ons opgedragen staat in Deuteronomium 6: ”En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken”.

De memoriseerkalander is te bestellen.