Boek aanbevelingen

Hoor jij Gods stem?

Een belangrijke vraag: ‘Worden er ook wel jonge kinderen bekeerd?’ ‘Ja natuurlijk, daar staan
voorbeelden van in de Bijbel: Jozef, Samuël, en Timotheüs…’ ‘Ja, dat was in de Bijbeltijd, maar
daarna dan?’ ‘Jazeker; dat kun je toch lezen in boekjes zoals over Leen Potappel, of het boekje ‘Jonge zangers?’ Derde vraag: ‘Maar kèn jij nu nog zo’n kind?’ Of gelijk maar de belangrijkste vraag: ‘Zou jij zelf wel zo’n kind willen zijn?’ Een schoolmeester uit Gouda, de heer M. J. Visser heeft vorig jaar, toen de school gesloten was vanwege de Corona-griep negen brieven geschreven aan de kinderen van zijn school. Hij is directeur. Die brieven zijn nu in een boekje uitgegeven. Hij zegt in die brieven: ‘Beste jongens en meisjes, deze ziekte is een roepstem van God tot de mensen. Door deze ziekte roept God ook kinderen. Horen jullie Zijn stem?’

Misschien moet je wel zeggen: ‘Nee, ik hoor die stem van God eigenlijk helemaal niet.’ Ik hoop dat je er achteraan zegt: ‘Maar ik zou die stem van God graag willen horen.’ Als dat zo is, koop dan dit boekje. Meester Visser probeert de roepstem van God hoorbaar te maken voor kinderen. God alleen kan je oren openen dat je Zijn stem echt hoort, maar Hij wil daar vaak middelen voor gebruiken. Dit boekje zou een middel kunnen zijn. Eén ding is zeker. Tot de laatste dag dat de wereld bestaat zullen er kinderen bekeerd worden. Dat heeft God Zelf gezegd. In Psalm 72 staat: ‘zolang als er de zon is zal
Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant worden.’ Bidt altijd: ‘Heere, mag ik zo’n kind zijn…’

Jong zijn in twee werelden

Je bent jong. En jouw leven speelt zich af in een christelijke’ wereld. Elke zondag ga je meestal wel een keer naar de kerk… Je bent geen echte drinker, al lust je wel een biertje. Je vloekt niet. En de keet? Nou, zo af en toe, en altijd netjes gedragen, dat mag toch wel? En zo leef je netjes, in je eigen oog en in de ogen van je ouders en van de dominee… Daar valt niet veel van te zeggen, toch? Maar als dan de vraag tot je komt of jij in twee werelden leeft – en je weet dat met die andere wereld de wereld van de vreze Gods bedoeld wordt – dan moet je als je heel eerlijk bent misschien toch zeggen: ‘Twee werelden? Nee! Ik heb, dat voel ik wel, maar deel aan één wereld; weliswaar een ‘christelijke’ wereld, maar toch maar één wereld: de wereld van het hier en nu.’ Als je nu in je geweten tot die erkenning komt, dan zou het kunnen – dat hoop ik tenminste – dat er belangstelling komt voor die andere wereld. Juist voor die belangstellenden heeft ds. B. Labee een boekje geschreven: ‘Jong zijn in twee werelden’. Dat gaat over het leven van Daniël en zijn vrienden; een overbekende geschiedenis, met een duidelijke boodschap: ‘Als je doet wat de Heere zegt, dan kan het door een brandende oven of door een leeuwenkuil gaan, maar dan kom je er
toch als overwinnaar uit.’ En dat is zeker waar, maar er valt veel meer over te zeggen.

In dit gemakkelijk leesbare boekje brengt de schrijver dat leven in twee werelden heel dichtbij. Hij past de verschillende situaties toe op onze tijd, op deze wereld, op ons leven, op het leven van jonge mensen. Niet met grote woorden, maar heel eenvoudig, en aansprekend.
Misschien is het een tip om elke zondagavond één hoofdstukje te lezen. Al lezend zou je er zin in kunnen krijgen…

Redding uit de nood

Doelgroep: 10+

Herken je dat? Vanaf de tijd dat je nog heel klein was,
uit gewoonte, eigenlijk zonder er bij na te denken,
dezelfde woorden die je vader/je moeder je leerde,
blijven bidden, bijvoorbeeld: ‘Heere, bekeer mij, dan
zal ik bekeerd zijn’? Dat komt voor bij veel kinderen,
en bij evenveel volwassenen. En dat is zeker niet verkeerd.
Maar als je ondertussen meedoet met dingen
en geniet van zaken waarvan je weet dat ze je niet
bij God brengen, dat is wel verkeerd. Dat is bidden
om een nieuw hart, en eigenlijk niet graag bekeerd
willen worden…

Dat deed Janus Nobel uit Lekkerkerk. De meester van de zondagsschool had hem die woorden geleerd. En toen hij allang getrouwd was, bad hij ze nog steeds, elke dag, uit gewoonte. Maar hij leefde er niet naar. Hij ging naar de kermis. En toen? Toen ging God hem bekeren. Toen gebeurde er iets waardoor hij de Heere ging zoeken. Toen ging hij écht bidden. En wat bad hij? ‘Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn’; de woorden die hij al die jaren gebeden had. Die woorden waren goed. Maar nu maakte Gods Geest ze levend in zijn hart.

Over deze geschiedenis kun je lezen in het boek: Redding uit de nood. Er staan tien stukjes uit levensgeschiedenissen in. Het is mooi om te lezen
wat God gedaan heeft in de harten en levens van mensen. En die God leeft nog. En Hij luistert of er kinderen, of er volwassenen zijn die bidden: ‘Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn.’

Redding uit de nood.
B. Hooghwerff.
Den Hertog-Houten, 2021. 72 blz., € 12,5
0

Onder de slip van Zijn mantel

Doelgroep: 16+

‘God is een toevlucht voor de Zijnen’, zegt Psalm 46.
Luther heeft daarvan gemaakt: ‘Een vaste burcht is
onze God’. Dat is Hij geweest in het oude Israël in de
tijd van de Bijbel, in het Duitsland van Luther, in de
lage landen bij de zee, en ook in Schotland. In Schotland
is de Kerk des Heeren in de zeventiende eeuw
gedurende vele jaren fel vervolgd. Het was daarbij
vooral op predikanten gemunt.
Een van de vervolgden, tientallen jaren lang, was ds.
Alexander Peden. In het boekje dat we hier bespreken
worden enkele momenten uit zijn veelbewogen leven verteld. Spannend om te lezen. Momenten van opgejaagd worden en vluchten; van bijna gevangengenomen worden en toch steeds ontsnappen; van duivelse vijandschap en van Goddelijke bescherming. Want ds. Peden wordt door God beschermd, onder de slip van Zijn mantel…

Naast de spannende stukjes wordt in dit boekje op indringende wijze geschreven over een leven in de nabijheid van God. Hoe spreekt God tot Zijn kinderen? Hoe spreken Zijn kinderen tot Hem? Hoe leven ze voor
Hem? Het is een oud boekje, maar nu weer opnieuw uitgegeven. En het is het lezen nog steeds meer dan waard. Want die God leeft nog; ook in Nederland, ook in 2021.

Onder de slip van Zijn mantel.
B. Florijn.
Uitg. Den Hertog-Houten, 2021, 76 blz., € 9,90

De kerkgeschiedenis in 100 verhalen

Hoeveel weet jij van de geschiedenis van de kerk? En waarom zou je je daarin verdiepen? Misschien kun je het antwoord zelf wel al geven: In de geschiedenis van de kerk kom je Gods werk tegen. Het is de Heere Die zorgt voor Zijn Kerk. Dat is ook de reden dat de kerk nog steeds bestaat. Hij houdt Zelf Zijn Kerk in stand.

Hoe vanzelfsprekend is het voor jou om naar de kerk te kunnen gaan? Je hebt vast wel eens gehoord dat in andere landen christenen vervolgd worden omdat zij in God geloven. Zij mogen niet in de Bijbel lezen of over hun geloof praten. Ze worden soms zelfs gemarteld of gedood. Veel van deze christenen moeten vluchten of geloven in het diepste geheim. Een groot voorrecht dus dat wij in ons land nog in vrijheid naar de kerk mogen gaan. Het is zelfs een groot voorrecht dat de kerk nog steeds bestaat! Er zijn momenten in de geschiedenis geweest dat de kerk bijna uitgeroeid was. Toch zijn er na zoveel duizenden jaren nog steeds kerken.

In het boek ‘De kerkgeschiedenis in 100 verhalen’ van Gisette van Dalen word je op eenvoudige en boeiende wijze meegenomen in de geschiedenis van de kerk. De auteur beschrijft de indrukwekkende levensverhalen van martelaren, zendelingen, monniken en reformatoren.

Het 1e deel van dit boek behandelt de tijd van de apostelen tot aan de Reformatie. In het 2e deel sta je stil bij de periode van de Reformatie tot aan de huidige tijd.
In al deze verhalen schittert de trouw van God. Hij houdt ondanks alle tegenwerkingen Zijn Kerk in stand!
Begin je bij deel 1? Dan eindig je zonder twijfel bij deel 2!

De pelgrimsreis van Mary Bunyan

Doelgroep: 13+

Ineens pakt zij een schaar uit haar zak en knipt een
lok van zijn kastanjebruine haar af. ‘Dit is het enige
wat zij mij van jou overlaten.’ Een hartverscheurend
huilen klinkt in de lange nauwe gang…

Bovenstaande is een aangrijpend citaat uit het boek
‘De pelgrimsreis van Mary Bunyan’. Zoals de titel al
doet vermoeden, gaat dit boek over Mary, de blinde
dochter van John Bunyan. Haar leven heeft zich
afgespeeld in een tijd waarin de christenen hevig
vervolgd werden. Als Mary’s vader ook nog gevangengenomen wordt, breekt er voor het gezin een moeilijke tijd aan. Soms is er zelfs geen eten meer in huis te vinden. Maar telkens als de nood op het hoogst is,
helpt de Heere hen wonderlijk uit.

In dit boek neemt de schrijver je mee in de aangrijpende omstandigheden
van Mary’s leven. Een spannend, meeslepend verhaal, gebaseerd op waargebeurde feiten. Begin je in dit boek, dan wil je weten hoe het
afloopt!

De pelgrimsreis van Mary Bunyan.
C. van der Bas.
Uitg. Gebr. Koster, 2019, 347 blz., €24,90

Hoe zalig is het volk

Als je je in de geschiedenis van de kerk verdiept, kom je veel voorbeelden tegen van mannen en vrouwen die de Heere hebben gediend. De Bijbel zelf geeft ons daar veel voorbeelden van, maar ook de kerkgeschiedenis getuigt daarvan. We mogen daaruit weten dat de Heere leeft
en dat Hij telkens door de eeuwen heen Zijn Kerk vergadert. Voorbeelden uit de geschiedenis zorgen ervoor dat niet vergeten wordt dat de Heere doorgaat met Zijn werk om zondaren zalig te maken. Hij belooft het zelf in de Bijbel: er zal een schare zalig worden die niemand tellen kan. Zijn er dan in onze tijd ook voorbeelden te noemen van kinderen van God?
Ja, want de Heere gaat ook in onze tijd door met Zijn werk. Het boek ‘Hoe zalig is het volk’ van
ds. P. de Vries mag daarvan getuigen. Met de levensschetsen in dit boek wil de auteur laten
zien hoe God werkte in de levens van mannen en vrouwen die hij persoonlijk gekend heeft. Bij alle verschillen die er tussen Gods kinderen kunnen zijn
is er een wonderlijke eenheid door het geloof in Christus.
Het is de diepe wens van de auteur dat de lezers van zijn boek door hun voorbeelden God zullen zoeken en mogen leren zien op de Heere Jezus. Van diegenen mag gezegd worden: Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!

Augustinus, van zoeker naar voorbeeld

Doelgroep: 18+

‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U,
o God’. Het is een bekend citaat van de kerkvader Augustinus. Zelfs al heb je je nooit echt verdiept in de kerkgeschiedenis, komt zijn naam je bekend voor. Zelfs
voor mensen die zich niet rekenen tot het christendom,
is hij geen onbekende. In het boek ‘Augustinus, van zoeker naar voorbeeld’ neemt de schrijver je mee in de gedachtewereld van deze kerkvader. Hij leefde in een tijd waarin er in snel tempo op godsdienstig, politiek en maatschappelijk gebied veel veranderde. Niet alleen
de wereld om hem heen veranderde, ook in zijn eigen leven vonden diepgaande veranderingen plaats. Best herkenbaar voor onze tijd, vind je niet? Ook daarin doen zich veel ontwikkelingen voor die invloed hebben op jullie persoonlijk leven. Augustinus was iemand die te midden van al die veranderingen op zoek was naar de waarheid, naar de zin van het leven. Misschien vraag jij je ook wel af wat de zin van jouw leven is? Of ervaar je misschien net als Augustinus de onrust in je leven en wil je ook graag de rust in God vinden. Augustinus mocht na een lange zoektocht de rust vinden in God.

Dit boek is niet zomaar een biografie, maar heeft een duidelijke lijn naar het leven van vandaag. Ieder hoofdstuk begint met een actuele introductie en eindigt met vragen en stellingen om bij stil te staan. Ben jij een
zoeker? Augustinus is dan zeker ook voor jou een voorbeeld.

Augustinus, van zoeker naar voorbeeld.
W. Fieret.
Uitg. Den Hertog, 2019, 147 blz., €17,50