Bijbelleeswijzers

Bijbellezen kost inspanning en doorzettingsvermogen. De Bijbel in de Statenvertaling is voor kinderen en jongeren niet zo gemakkelijk om te lezen, maar het is de moeite waard. Ook werkt ons verduisterde verstand hierin niet mee. Houd de kinderen voor dat je de Bijbel moet leren lezen. Hieraan zit een menselijke en geestelijke kant.

Allereerst is het gebed om de Heilige Geest onmisbaar, daarnaast is het belangrijk om tijdens het Bijbellezen na te denken over de vraag: ‘Wat lees ik en wat betekent dit voor mijn hart en leven?’ De bijbelleeswijzer wil door middel van verschillende vragen helpen en stimuleren om zo de Bijbel te lezen.

Bijbelleeswijzers zijn op drie niveaus gemaakt en ook te bestellen.

Bijbelleeswijzer groep 6 – 8
Bijbelleeswijzer VO 1 – 4
Bijbelleeswijzer 16+