Bijbelleesrooster

Om een Bijbelgedeelte te overdenken is het belangrijk om korte stukjes te lezen en dat te overdenken. Om het overzichtelijk te houden en er voor te zorgen dat bepaalde gedeelten niet telkens worden overgeslagen, is er een bijbelleesrooster gemaakt. Er zijn telkens korte stukjes gekozen, ook is gekozen voor een zekere afwisseling tussen moeilijker en eenvoudiger Bijbelgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament. Elk jaar hopen we een nieuw bijbelleesrooster beschikbaar te hebben.

Voor sommige jongeren zal het zelfstandig lezen uit de Bijbel te moeilijk zijn. Wij stimuleren het gebruik van de Bijbel met Uitleg voor jongeren en de Bijbel met Kanttekeningen voor ouderen bij het persoonlijk Bijbellezen. Als opstap kan dan ook eerst gebruik worden gemaakt van Bijbelse vertellingen. Bijbelse vertellingen zijn ook geschikt om met behulp van de bijbelleeswijzer te lezen.

Hierbij enkele suggesties voor Bijbelse vertellingen.

De bijbelleesroosters zijn ook te bestellen.

Bijbelleesrooster V2

Bijbelleesrooster V4