Aantekeningenboekje

Het aantekeningen boekje is bedoeld om te stimuleren om kort op te schrijven wat er gelezen is of wat iemand echt wil onthouden. Verder is er de mogelijkheid om per week een kerntekst uit de Bijbel in het boekje te schrijven om uit het hoofd te leren. Dit is belangrijker en nuttiger dan wij vaak denken. Waar zouden wij ons hoofd trouwens beter mee kunnen vullen? In het aantekeningen boekje wordt ook bij elke week een Bijbels kernwoord uitgelegd.

Om de volgende redenen is het belangrijk dat je Gods Woord uit het hoofd wordt geleerd:

  • Het is een opdracht van God. (Deuteronomium 6: 6-9) inscherpen
  • Het bewaart voor de zonde. (Psalm 119: 9 en 11) De weg is zuiver te houden? Gewis als hij het houdt naar ’t Heilig Blad…
  • Het geeft richting aan je denken. (Mattheus 19: 3-6) Antwoord van de Heere Jezus op de vraag of het geoorloofd is de vrouw te verlaten. De Heere werkt via het hoofd naar het hart. De discipelen werden de woorden van Christus indachtig.
  • Wie veel uit het hoofd weet, wordt soms ook makkelijker van het ene naar het andere Bijbelgedeelte geleid.
  • Voor tijden van vervolging.
  • Voor het gesprek met andersgelovigen.
  • Waar kunnen wij onze hoofden beter mee vullen, dan met de woorden van de Heere?

Het zijn middelen die ingezet worden, omdat het lezen uit Gods Woord grote waarde heeft voor tijd en eeuwigheid. De Heere bindt Zich altijd aan Zijn Woord. Dit wel onder het besef dat Gods Geest het moet toepassen aan onze harten, want het is zoals verwoord door de profeet Zacharia: ‘niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden’.