Live Webinar ‘Praktische keuzes maken’

Pieter Zandt Scholengemeenschap organiseert samen met ToegerustGezin opnieuw een live webinar op D.V. 15 februari om 20.00 uur.

Tijdens deze webinar wordt u vanuit verschillende invalshoeken meegenomen in het maken van praktische keuzes rond het thema mediagebruik. Vanuit bewustwording wordt er verbinding gelegd met gespreksvoering en de belevingswereld van de jongeren. U krijgt als opvoeders ook de gelegenheid om anoniem vragen te stellen die live in de webinar beantwoord worden.

Wij nodigen u van harte uit om dit webinar te volgen via https://www.pieterzandt.nl/vorming-en-mediagebruik