Seculier perspectief op pornografie

“Ik denk dat pornografie vrouwen schade kan berokkenen, en dat in bepaalde gevallen zeker ook doet. Maar porno is niet het enige dat schade berokkent: genderstereotypen worden ook in stand gehouden door bijvoorbeeld chick flicks en boeken waarin de stereotypen worden benadrukt. En er is empirisch onderzoek waaruit blijkt dat ook mannen schade ondervinden van pornografie, omdat het bepaalde verwachtingen schept van wat mannen zouden moeten doen of willen tijdens de seks.”

Lees hier verder in Trouw.

Yona gaat met jongeren in gesprek over het kijken van porno. Wij geloven dat het per definitie schadelijk is en niet leidt tot een gezonde, veilige seksuele moraal en praktijk.