Aanleiding van integratie Bijbellezen

Jongeren bewust leren omgaan met bijvoorbeeld media heeft ook alles te maken met gewetensvorming. Onze jongeren moeten de gevaren leren kennen, wij moeten hen stimuleren tot terughoudend, bewust en verantwoord gebruik, maar uiteindelijk gaat het erom dat ze zelf van binnenuit voor Gods aangezicht de goede keuzes leren maken. Hoe nodig is het daarom dat het Woord van God een plaats krijgt in hun leven door de Heilige Geest.
De zorgen van onze tijd liggen niet alleen bij het meer en meer opkomen van het beeld, maar ook bij het meer en meer verdwijnen van het Woord in het leven van onze jongeren. Het is de roeping van opvoeders om jongeren te stimuleren tot en helpen bij het persoonlijk Bijbel lezen, opdat zij tot kennis van de zaligheid gebracht zouden worden.
Vanuit deze achtergrond hebben wij verschillende materialen ontwikkeld als hulpmiddelen bij het Bijbellezen. Met name noemen we hier de verschillende bijbelleeswijzers, het bijbelleesrooster en het aantekeningenboekje waarin tips worden gegeven en Bijbelse kernwoorden worden uitgelegd. Een extra stimulans en hulp bij het persoonlijk Bijbellezen is de wekelijkse overdenking over het gelezen Bijbelgedeelte die gelezen of beluisterd kan worden.

Bijbellezen staat los van het thema mediagebruik, de deelnemende gemeentes zijn aangesloten op het thema mediagebruik.