Covid en ik: Fysiek contact verliezen schadelijk

Covid en ik: Fysiek contact verliezen schadelijk

Jongeren van 15 tot 24 jaar oud voelen zich dubbel zo vaak eenzaam als ouderen, tijdens deze periode van thuiszitten en afstand houden. Door middel van het onderzoek ‘Covid en ik’ proberen wetenschappers zicht te krijgen op de beleving van mensen.

Het platform EOS Wetenschap bevroeg psycholoog en onderzoeker Kris van den Broeck op dit onderzoek. Ten aanzien van jongeren geeft hij aan: ‘Sociale mediagebruik neemt toe en vangt een deel op van dat verloren contact, maar dit is een ander soort contact. Uit onze data blijkt dat ruim de helft van de jongeren aangeeft dat ze niet tevreden zijn met de sociale contacten die ze nu hebben. Die ontevredenheid zie je afnemen met de leeftijd. Ze hebben nog veel contact, virtueel bijvoorbeeld, maar ze zijn het minst tevreden over de kwaliteit ervan. Ze missen duidelijk wel dat echte contact.’