Kerstfeest in verbondenheid?

“Misschien is het ontbreken van werkelijk contact de grootste ziekte van deze tijd. De mens is het contact met zichzelf, met de dingen, met de mensen en met God kwijtgeraakt. Wie geen contact heeft met de dingen, gaat achteloos met ze om. Wie niet bij machte is om contact met een ander mens te leggen, die ziet het geheim van de ander niet. Hij let dan namelijk niet op de roerselen van zijn ziel. Wie niet in verbinding met zijn Schepper staat, mist de bestaansgrond van zijn leven en het uitzicht op bevrijdende genade….

Is dat dan de reden dat jongeren hun gevoelens direct in berichtjes willen delen met anderen? Ik deel mijn gevoelens, dus ik ben?….

Op de bodem van onze ogenschijnlijk onverschillige, digitale samenleving huist heimwee naar verbondenheid. Snakken mensen naar ongedeelde aandacht. Naar erkenning, bevestiging en leeft het diepe verlangen om gezien te worden.”  Een aantal citaten uit het boek: Oefenen in verlangen. Laten wij elkaar in deze laatste dagen van 2019 offline opzoeken en echt contact hebben!