Géén sociale media onder de 16

Ouders voelen zich over het algemeen machteloos en weten niet goed hoe ze met dit probleem om moeten gaan. Grote sociale mediabedrijven als Facebook hebben er vooral belang bij dat jongeren afhankelijk zijn en blijven van hun diensten. De laatste spaarvarkens zijn inmiddels overleden, want als jongere word je vooral gestimuleerd om zoveel mogelijk uit te geven. Bedrijven die mee willen tellen wordt geadviseerd om een substantieel deel van hun marketingbudget te investeren in sociale media. Facebook lokt zelfs adverteerders met het feit dat ze de emotionele toestand van jongeren kunnen bepalen aan de hand van hun onlinegedrag. Handig om commercieel op in te spelen wanneer jongeren een boost nodig hebben om hun zelfbeeld op te krikken. Laten we onze jongeren beschermen om (a)sociale media zolang mogelijk uit te stellen, in ieder geval tot 16 jaar.