Slaaptekort door sociale media is groter probleem dan sociale media zelf

Ouders maken zich al langere tijd zorgen over de impact die sociale media zouden hebben op de mentale gezondheid van hun kinderen. Maar nieuw onderzoek heeft aangetoond dat het eerder het slaapgebrek is dat optreedt door bezig te zijn met sociale media dat tot directe problemen leidt bij tieners dan de sociale media zelf.

De invloed van sociale media bij jongeren staat tegenwoordig sterk in de schijnwerpers. Terwijl sommigen de populariteit van sites en apps zoals Twitter, Facebook en Snapchat hekelen en geloven dat ze een negatieve invloed hebben op het welzijn van tieners, focussen anderen zich eerder op de positieve effecten ervan, zoals het sociaal contact en het onderhouden van netwerken.