Stapp biedt leerlijn voor mediabewustwording

Hoe kunnen we kinderen en jongeren leren kritisch en wijs om te gaan met de digitale wereld om hen heen? Hoe kunnen zij Bijbelse waarden hanteren in hun omgang met nieuwe media? En hoe kunnen opvoeders hen daarin voorleven en begeleiden? Stapp, de leerlijn voor mediawijsheid van Driestar educatief, helpt hierbij.

Stapp start in groep 1 en loopt door tot in het voortgezet onderwijs. Er zijn ook lessen ontwikkeld voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. De lessen sluiten aan bij de ontwikkelingsleeftijd en belevingswereld van de leerlingen. Naast allerlei thema’s op het gebied van mediawijsheid is er in deze leerlijn nadrukkelijk aandacht voor waarden, zoals weerbaarheid, matigheid, trans¬parantie, respect en focus. Lees meer over deze waarden, gebaseerd op de Mediacirkel.

Maak hier kennis met Stapp, een product van Driestar Educatief.